fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร 7 กค.นี้

Featured Image
นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร การดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการน้ำ-เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 7 ก.ค.นี้

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ

 

โดยเฉพาะด้านการเกษตร การดำเนินงานการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดนในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี จะไปสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และไปกราบนมัสการพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวง ที่วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

จากนั้น จะไปตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลพุทรา อำเภอคลองขลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จะกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ ตำบลพุทรา จะรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีด้วย และนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลการดำเนินงานแปลงใหญ่กล้วยไข่ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

 

ซึ่งการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม

 

จากนั้น นายกฯ จะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลบางวัว อำเภอคลองขลุง โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง และบ้านที่ดำเนินการเสร็จแล้วแก่ผู้แทน จำนวน 10 หลัง

 

ซึ่งสร้างโดยโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ขณะที่ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี? จะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวม 101,000 ไร่

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง พร้อมรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ และรับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล ที่หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 

รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการขาณุวรลักษบุรีโมเดล จากประธานกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะได้พบปะผู้ประกอบการ และเกษตรกร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขาณุวรลักษบุรี โมเดล

 

เป็นโมเดลที่เป็นการขับเคลื่อน รวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร ตำบลแสนตอ ตำบลเกาะตาล ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลยางสูง และตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน

 

ที่พัฒนาการรวมตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธุ์ กข79 เป็นโครงการ “ขาณุโมเดล”ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่ม จากกรมการข้าว ผลักดันให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการน้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube