fbpx
Home
|
ข่าว

“เสรีพิศุทธ์” อภิปรายพรบ.ตำรวจค้านนายกฯ นั่งปธ.ก.ตร.

Featured Image
สมาชิกรัฐสภา อภิปราย พรบ.ตำรวจต่อเนื่อง “เสรีพิศุทธ์” ค้านนายกฯนั่ง ประธาน ก.ตร. ชี้ใช้อำนาจแทรกแซง โยกย้ายไม่คำนึงหลักการ แนะใช้บุคคลในวงการตำรวจแทน

 

 

 

การประชุมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ซึ่งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จในวาระสองต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณาในประเด็นสำคัญ คือ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

 

โดยร่างมาตรา 14 กมธ.ยังคงกำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ประธาน ก.ตร. และตัดตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และเลขาธิการสำนักศาลยุติธรรม ออกจากกบทบัญญัติที่เสนอในวาระรับหลักการ

 

ทั้งนี้ การอภิปรายของ ส.ส.ในมาตราดังกล่าวทักท้วงและไม่เห็นด้วย ต่อการกำหนดให้ นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธาน ก.ตร. เนื่องจากกังวลว่า จะเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจได้

 

โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยให้นายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายการเมืองดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาพบการใช้อำนาจและตำแหน่งเพื่อแทรกแซงโยกย้าย โดยไม่คำนึงถึงหลักการอาวุโส ความรู้ ความสามารถ และเพื่อให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเป็นไปตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในความอาวุโส เห็นควรให้ บุคคลในวงการตำรวจ เช่น ผบ.ตร. หรือ อดีต ผบ.ตร. ทำหน้าที่ดังกล่าว

 

ขณะที่ตำแหน่งของ ก.ตร.นั้น ยังมีผู้เสนอให้มีสัดส่วนจากภาคประชาชน ตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงนายกสภาทนายความมีส่วนร่วม แต่ในการลงมติปรากฎว่าเสียงข้างมากเห็นชอบกับการแก้ไขของกมธ.

 

จากนั้น ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณามาตรา 15 ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของ ก.ตร. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาก่อนลงมติให้เป็นไปตามการแก้ไขของกมธ.เสียงข้างมากที่กำหนดให้ ก.ตร. ออกข้อกำหนด นโยบาย มาตรฐาน ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการตำรวจ

 

สำหรับการพิจารณาของร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประสานรัฐสภา เมื่อ 15 มิถุนายน เบื้องต้นได้กำหนดระยะเวลาประชุม วันที่ 16 – 17 มิถุนายน และวันที่ 24 มิถุนายน แต่หากไม่แล้วเสร็จ จะพิจารณาเพิ่มวันประชุมในวันอังคาร ทั้งนี้ วิปขอให้ ส.ส.ใช้เวลาอภิปรายเนื้อหาให้กระชับ ไม่ซ้ำกับการอภิปรายของบุคคลอื่น เพื่อลดเวลาอภิปรายของสมาชิก และเร่งการทำงานในภาพรวม

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube