fbpx
Home
|
ข่าว

นำเข้าได้! เมล็ดพันธุ์ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม”

Featured Image
นำเข้าได้! เมล็ดพันธุ์ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ขึ้นทะเบียนที่เว็บกรมวิชาการเกษตร ส่วน ปชช. ซื้อเมล็ดได้จากร้านที่มีใบอนุญาต สอบถามได้ที่ สายด่วน 1174

 

เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ กษ. เพื่อรองรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง และกระท่อม สนับสนุนการเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ

 

โดยประเทศต้นทางต้องแนบ “ใบรับรองปลอดศัตรูพืช” (PC) และ “ใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม” (GMO) กำกับมาด้วย โดยจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอย่างพืชชนิดอื่นเนื่องจากมีราคาสูง แต่จะใช้การติดตามตรวจสอบที่แปลงปลูกหรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่ายแทน

 

ผู้นำเข้าหรือผู้รวบรวมและจำหน่าย ให้ขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอนุญาตได้ภายใน 1 วัน ส่วนนักวิจัย นักพัฒนา นักปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อเมล็ดไปปลูกขอให้ซื้อจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งร้านจะต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้ซื้อเห็นได้ด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ One Stop Service กรมวิชาการเกษตร โทร. 1174

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube