fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน” ผู้ว่าฯคนใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Featured Image
“ชวน” ตรวจความพร้อมเปิดประชุมสภา รับอาจเพิ่มวัน เร่งรัดพิจารณากฎหมายที่ค้าง หวังผู้ว่าฯคนใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจการเตรียมความพร้อมเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญในวันพุธที่ 25 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้น ในวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขณะเดียวกัน อาจมีการเพิ่มวันประชุมวันศุกร์บ้าง ในบางสัปดาห์ เร่งพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ก่อนจะครบวาระ 4 ปี

 

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและว่าด้วยพรรคการเมือง โดยในวันพรุ่งนี้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ จะส่งร่างกฎหมาย ที่พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งจะได้หารือกับประธานวุฒิสภาอีกครั้งว่า จะพิจารณาวันใด

 

นอกจากนี้ นายชวนยังแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนตัวแม้ว่าจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่ก็ถือว่าเรื่องนโยบายกระจายอำนาจ ที่ตนเองเคยทำเอาไว้ เมื่อปี2542 ย้ำว่า คุณภาพของการกระจายอำนาจ ต้องมาพร้อมกับ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความชอบธรรมถูกต้อง ซึ่งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยามีประสบการณ์ในการกระจายอำนาจพอสมควรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการเลือกตั้ง ทำให้คนกรุงเทพฯมีความหวังและเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และของเอาใจช่วยกับผู้ทำงานทุกคน

 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ในอดีตเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาโดยตลอด แต่ภายใต้ระบบเลือกตั้งก็มีโอกาส เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ค่านิยมของการเปลี่ยนแปลงต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงความซื่อสัตย์สุจริต ขอให้การกระจายอำนาจเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนผลการเลือกตั้งที่ออก ยอมรับว่าผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยมาก หากเทียบกับในอดีตดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่กรรมการบริหารพรรคจะต้องพิจารณาและชี้แจงว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube