fbpx
Home
|
ข่าว

รบ.เดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชง

Featured Image
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชง ก.เกษตรเตรียมกระจายล้านต้นกล้าให้ประชาชนปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จับมือกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการผลักดันกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยทั้งสองกระทรวงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีเป็นต้นพันธุ์คุณภาพ พร้อมกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้นให้ประชาชนปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตามมาตรฐาน GAP เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

 

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปลูกและนำส่วนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้กัญชา กัญชงที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ปรับปรุงสายพันธุ์ในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อม และมีสารสำคัญที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ หลังจากได้สายพันธุ์ที่ดีแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ กฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้

 

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาระบบปิด โรงเรือนทดลองในระบบกึ่งปิด และแปลงทดลองในสภาพกลางแจ้ง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวมถึงแปลงทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย มีศูนย์เครือข่ายภายใต้สังกัดกว่า 26 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแหล่งผลิตและกระจายต้นกล้ากัญชากัญชง สายพันธุ์ดีต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube