fbpx
Home
|
ข่าว

เครือข่ายเกษตรกรอีสานยื่นเศรษฐกิจไทยช่วยเหลือ

Featured Image
เครือข่ายเกษตรกรภาคอีสาน ยื่นเศรษฐกิจไทย ขอแก้เดือดร้อน 6 ข้อ  “วิชิต” รับปากนำเข้าที่ประชุมหาทางช่วยเหลือ

 

 

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคและในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ จากภาคอีสาน ในนาม กลุ่มสมัชชาชาวนาประชาธิปไตย และกลุ่มพลังใจแผ่นดินสยาม ได้เดินทางมายื่นหนังสือ ข้อเรียกร้อง และแผนพัฒนาต่างๆต่อพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือแก้ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรภาคอีสาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิต ทำให้ผลผลิตที่ได้มีน้อย จึงหวังที่จะปฎิรูปที่ดิน
2. ปัญหาหนี้สินสะสมในการทำเกษตร ก่อให้เกิดการถูกยึดทรัพย์ สูญเสียที่ทำมาหากิน
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และดำรงชีพ จึงต้องมีแผนฟื้นฟูอาชีพให้ดีขึ้น
4. การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับเกษตรกร ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้
5. มีการผูกขาดการครอบครองที่ดิน โดยนายทุนรายใหญ่ ชาวนาไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง
6. การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และนายทุนในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ราคาที่ได้ไม่เป็นธรรมและไม่เพียงพอ แม้จะมีราคาประกันแล้วก็ตาม

 

ดังนั้นจึงเสนอนโยบายในการปฎิรูปที่ดิน ให้ทางพรรคได้พิจารณา โดยกลุ่มมีการดำเนินการครบวงจร และมีสหกรณ์ของกลุ่ม โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นวันแรกนาขวัญ ทางกลุ่มสมัชชาจะจัดประชุม และหวังให้ทางพรรคให้การสนับสนุน ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และในวันดังกล่าวจะได้แจกเอกสารของกลุ่มเพื่อเผยแพร่แนวทางของกลุ่มต่อไป

 

ด้านนายวิชิต กล่าวว่าจะนำข้อเสนอแนะ ทั้งเรื่องปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน และปัญหาเรื่องการผลิต เข้าสู่ที่ประชุมของพรรคเพื่อพิจาณาดำเนินการตามแนวนโยบายพรรค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยิ่งขึ้น อีกทั้งวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นี้ได้เชิญกูรูทางเศรษฐกิจมาร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร่วมกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube