fbpx
Home
|
ข่าว

รองนายกฯ ถกคปต.เร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

Featured Image
รองนายกฯประชุม คปต.เร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ สั่งศอ.บต.สนับสนุนมหาดไทย เพื่อรวดเร็ง ราบรื่นยิ่งขึ้น

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( คปต.) ครั้งที่ 1/65 ณ ห้องประชุม สมช. เพื่อร่วมกันลดเหตุรุนแรงให้ชัดเจน และเร่งพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

 

โดยที่ประชุมรับทราบ การดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาของกลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร หรือ คนไร้สัญชาติในพื้นที่ จชต. ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ จำนวน 1,675 คน โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ ศอ.บต.เข้าไปหนุนเสริม การทำงานของกระทรวงมหาดไทยให้รวดเร็วและรอบคอบขึ้น มีการขับเคลื่อนงานของ คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านต่างๆ

 

ทั้งการรับฟังและเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสร้างสภาพแวดล้อมหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการสนับสนุนการแก้ปัญหา การเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นแรงงานในพื้นที่ไปทำงาน ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล รวมทั้งขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาด้วยสื่อนวัตกรรมและการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ไม่ให้มีความซ้ำซ้อน มีมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่

 

โดยในส่วนของความคืบหน้าโครงการเช่าระบบป้องกันความปลอดภัยเขตเมือง ด้วยระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ 6 อำเภอ โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า บูรณาการระบบกล้องของทุกหน่วยงาน การเชื่อมโยง การปรับจุดติดตั้งให้เหมาะสมและการติดตามการซ่อมบำรุงไม่ให้ชำรุด

 

จากนั้น ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โครงการสานใจสู่สันติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเห็นชอบ โครงการหนุนเสริมภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างสำนึกการมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube