fbpx
Home
|
ข่าว

ศปก.ศบค. เตรียมพิจารณาเปิดสถานบันเทิง

Featured Image
ศปก.ศบค. เตรียมพิจารณาเปิดสถานบันเทิง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ชงข้อเสนอ ให้ตรวจ ATK 24 ชม.ก่อนใช้บริการ พนักงาน-ลูกค้าฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม-ห้ามเต้นรำ-เด็กนั่งดริ๊งค์

 

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าปฏิบัติงาน ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ โดยในเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล(ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่น นั้น มีรายงานว่าการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการพิจารณาร่างมาตรการเข้มงวด ด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเสนอที่ประชุมศปก.ศบค.พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการและสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยสถานประกอบการจะต้องทำการประเมิน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2Plus ของกรมอนามัย จากนั้นให้ขออนุญาตเปิดดำเนินการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป

 

นอกจากนั้นยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการควบคุมโรค กำหนดให้นักร้อง นักดนตรี พนักงาน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือน ตรวจ ATKทุก 3 วัน และปฏิบัติการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็มภายใน 3 เดือนเช่นกันและให้แสดงผล ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

 

ข้อเสนอดังกล่าว ยังกำหนดให้ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการสัมผัสใกล้ชิด เช่นพนักงานบริการนั่งดริ๊งค์หรือเอนเตอร์เทนลูกค้า พนักงานเชียร์เบียร์ รวมถึงการให้บริการนวดสัมผัสในห้องน้ำ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ในวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอีกด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube