fbpx
Home
|
ข่าว

“ตรีนุช-เลขาฯสพฐ.”ไม่ร่วมแจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

Featured Image
“ตรีนุช-เลขาฯสพฐ.”ไม่ร่วมแจง กมธ.พัฒนาการเมืองฯ แก้ปัญหาภาระผู้ปกครอง จัดซื้อเอทีเค ให้บุตรหลาน

 

น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุม กมธ. เพื่อพิจารณาศึกษาการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม

 

โดยประเด็นที่กมธ.ต้องการทราบคือ กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นที่ต้องให้นักเรียนตรวจโควิด-19 ด้วย ATKก่อนเข้าเรียน จะต้องไม่ผลักภาระให้กับผู้ปกครอง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในความเป็นจริงสถานศึกษาหลายแห่ง ยังให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งสวนทางกับนโยบาย กมธ.จึงต้องการทราบรายละเอียดในกรณีดังกล่าว

 

แต่เนื่องจากรัฐมนตรีฯและเลขาสพฐ.ไม่ได้เข้าร่วมประชุม กมธ.จึงไม่สามารถสรุปจากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้ กมธ.จึงได้จัดทำหนังสือท้วงติงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาสพฐ.เพื่อให้ชี้แจงถึงเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับกมธ.ได้

 

ส่วนผู้แทนจากเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ได้ขี้แจงแนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีดังกล่าว ได้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณในจัดหาชุดตรวจ ATK สนับสนุนไปยัง องค์การเภสัช รวมถึงร้านขายยาเอกชน โดยมีงบประมาณจากสปสช. ในราคาที่มีการควบคุมไม่ให้แพงเกินไป

 

ขณะที่ผู้แทนสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ขี้แจงว่า ได้มีการทำงานในเชิงรุก การตรวจ ATK ให้แก่ประชาชน และการแจกจ่ายยารักษา การกำหนดมาตรการในการรักษา การกำหนดสถานที่กักตัว ทั้งนี้กมธ.ขอให้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมาธิการด้วย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube