fbpx
Home
|
ข่าว

ศบค.ห่วงผู้ป่วยอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้น

Featured Image
ศบค.ห่วงผู้ป่วยอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ อัตรา 1 ใน 3 เร่งรณรงค์ ฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ก่อนสงกรานต์

 

 

แพทย์หญิงสุมณี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีการพูดคุยและแจ้งผลคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ซึ่งในที่ประชุมมีการพูดคุยถึงการแบ่งระยะการดำเนินการที่จะเป็นโรคประจำถิ่นได้ 4 ระยะ โดยพิจารณาปัจจัยจากหลายๆด้าน เช่น จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ หรือผู้ที่ต้องแอดมิทโรงพยาบาล และความครอบคลุมของวัคซีน เป็นต้น ซึ่งทั้ง 4 ระยะนี้จะต้องสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะมีการพิจารณาเป็นระยะเพื่อความครอบคลุมในการดำเนินงานทุกๆด้าน

หากดูทิศทางแนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายวันจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 1ใน 3 ของผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ และจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบขณะนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยก่อนหน้านี้มีประมาณหลักร้อย แต่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณหลักพันแล้ว นอกจากนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจะเห็นได้ว่ามีทิศทางแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยในวันนี้มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่ 74 ราย ซึ่งเป็นยอดนิวไฮน์ ซึ่งจากนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม มีการรายงานอยู่ทุกวันโดยรายละเอียดผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตของการระบาดระลอกนี้อยู่ที่ 0.20% รวมถึงทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวัน 2 สัปดาห์จะเห็นว่าการติดเชื้อรายวันจาก PCR และ ATK รวมกันยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบทรงๆไม่ได้มีการเพิ่มสูงมาก ด้านอัตราการครองเตียงทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่ 23.90% ซึ่งถือว่าทรงๆจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก

โดยแพทย์หญิงสุมณี ระบุว่า ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขและศบค.ชุดเล็ก ได้มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรณรงค์เรื่องเร่งรัดการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเสียชีวิตหากติดโควิด ได้มีการประชุมตั้งเป้าการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุว่าในช่วงก่อนสงกรานต์นี้กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่ม 607 ควรจะต้องได้รับวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย 70% โดยกำหนดให้สัปดาห์ที่มีการรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นช่วงวันที่ 21-30 มี.ค.65 โดยเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องขอความร่วมมือประชาชนและกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัดให้ทำแผนเชิงรุกร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube