fbpx
Home
|
ข่าว

“มงคลกิตติ์” พร้อมแจงถูกสอบจริยธรรม

Featured Image
“มงคลกิตติ์”พร้อมแจงถูกสอบจริยธรรม เสนอชื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่ง กมธ. ยันก่อนเสนอยังไม่มีการกระทำผิด

 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของตน ที่กระทำการเข้าข่ายผิดจริยธรรม เนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะ กมธ. สภาผู้แทนราษฎรและไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 

สืบเนื่องจากตนได้เสนอชื่อบุคคลให้ประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะ กมธ. โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะ กมธ. โดยประธานคณะ กมธ. ได้เห็นชอบและลงนามแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตามภายหลังบุคคลผู้นั้นเข้าประชุมครั้งแรก กลับมีพฤติกรรมก้าวร้าว และไม่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะ กมธ. และได้กล่าวให้ร้ายพาดพิงถึงประธานคณะอนุ กมธ. รวมทั้งนำเอกสารการประชุมของคณะอนุ กมธ. ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการไลฟ์ทางเฟซบุ๊กนั้น ตนได้ตักเตือนและดำเนินการตามที่ประธานคณะ กมธ. ได้แจ้งมาทันที และในวันนี้ ตนได้เสนอให้ประธานคณะ กมธ. ถอนชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะ กมธ. เนื่องจากมีการร้องเรียน ซึ่งประธานได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ตนเป็นเพียงผู้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการกระทำความผิด ประกอบกับไม่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ใดได้ โดยหากจะพิจารณาว่าผู้ใดควรต้องรับผิดชอบก็ควรจะเป็นผู้ที่ลงนามแต่งตั้งหรือไม่ อย่างไรก็ตามตนจะชี้แจงไปยังคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรตามความเป็นจริง ซึ่งถ้ามีความผิดจริงก็พร้อมยอมรับผลการพิจารณา แต่สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่มีการกระทำในลักษณะนี้ก็ต้องมีความผิดด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube