fbpx
Home
|
ข่าว

หัวหน้าพรรคเสมอภาค หนุนสธ.ปลดล็อกกัญชา

Featured Image
หัวหน้าพรรคเสมอภาคหนุนสธ.ปลดล็อกกัญชา จี้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนา ต่อยอด อย่างจริงจัง แนะ 5 ข้อป้องกันความล้มเหลว

 

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวถึงการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเรื่อง ระบุ ชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ปลดล็อก “กัญชา” พ้นยาเสพติด จะมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วันนั้น ว่า เป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศไทยที่สามารถปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อมได้ทุกสายพันธุ์ แต่ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัย พัฒนา ต่อยอด ให้สำเร็จอย่างจริงจังจากภาครัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเรา สูญเสียโอกาสได้รับประโยชน์ทางด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายปลูกกัญชาเสรีครอบครัวละหกต้น นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขสุขตั้งแต่ปี 2562 แต่โครงการนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีการบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์กระจุกอยู่แค่กลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มและกลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้น

 

ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรย้อนไปดูความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วกำหนดมาตรการใหม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นอีก ด้วย 5 ข้อเสนอดังนี้

 

1. บูรณาการประสานแผนงานความร่วมมือกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชัดเจน
3. เผยแพร่ข้อมูลโดยละเอียดของโครงการให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึง
4. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว One Stop Service
5.กำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์กัญชา

 

 

เข้าเป็นส่วนผสมในตำรับยาแผนโบราณของไทย และควรจัดตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อให้การบริหารจัดการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 55 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ไม่อยากเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลเพราะผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชนทั้งประเทศ นายกรัฐมนตรีต้องรีบสร้างความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล แต่ต้องบริหารจัดการอย่างมืออาชีพใจซื่อมือสะอาดเท่านั้นถึงจะทำได้สำเร็จ

 

 

 

 

 ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube