fbpx
Home
|
ข่าว

14พรรคเล็กยื่น กมธ.พัฒนาการเมืองฯ

Featured Image
14 พรรคเล็กยื่น กมธ.พัฒนาการเมืองฯเสนอความเห็นแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ

 

น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ประกอบด้วยกลุ่มพรรคการเมืองทั้งหมด 14 พรรค

โดยนายสาธุ อนุโมทนามิ ตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเสนอในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งมีสาระสำคัญเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่อยากให้บัตร2ใบ2เบอร์ และส่วนของการคำนวณบัญชีรายชื่อ ที่ต้องการให้มีตัวแทนกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในชั้นกรรมาธิการด้วย , เรื่องการทำไพรม์มารี่โหวต ที่อยากให้ปรับเปลี่ยน ให้ใช้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดแทน รวมถึงค่าสมาชิกพรรคโดยเสนอให้จ่ายต่อปี 10 บาท ตลอดชีพ 200 บาท การประชุมพรรคการเมืองให้สามารถเปลี่ยนเป็นประชุมลับหรือเปิดเผย แล้วแต่พรรคการเมือง และกองทุนขั้นต่ำพรรคการเมืองละ1ล้านบาท

ด้านน.ส.สุทธวรรณ กล่าวว่า ทางกรรมาธิการเปิดรับความคิดเห็นอยู่แล้ว และจะนำเข้าสู่กรรมาธิการและเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มารับฟังความคิดเห็นต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube