fbpx
Home
|
ข่าว

“วันชัย” ชี้ ผู้เสนอร่าง รธน. ฉบับประชาชน เกลียด ส.ว.

Featured Image
“วันชัย” ชี้ ผู้เสนอร่าง รธน. ฉบับประชาชน เกลียด ส.ว.-โกรธศาล รธน. แนะมองบริบทการเมืองภาพรวม ชี้แม้ให้ ส.ว.อยู่ต่อ ก็ไม่อาจรับร่างได้

 

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายว่า จากการอ่านเอกสารของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สรุปได้ว่ามาจากการเกลียด ส.ว. ซึ่งเป็นเครือข่ายประยุทธ์ การโกรธศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดี การกลัว ทั้งที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสามารถแก้ไขได้ ส่วนการล้าง มีความหมายที่เกินความเป็นจริง ซึ่งหากผู้เสนอร่างฯ ต้องการล้างมรดก คสช. ก็อาจทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้

 

นอกจากนี้ การเสนอร่างฯ ยังมาจากชุดความคิด 2 ประการ คือ

 

1.คนที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากประชาชน เป็นคนดีที่สุด และต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้

2.คนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารเป็นคนเลว ต้องล้มล้างไปให้หมด ศาลต้องปฏิเสธ ประชาชนและทุกภาคส่วนต้องลุกขึ้นมาต่อต้าน

 

ทั้งนี้ ตนไม่อยากโต้แย้งกับผู้เสนอร่างฯ แต่คุณมองด้านเดียว มองโลกสวย มองบริบททางการเมืองแบบอุดมการณ์ ถ้าเป็นสินค้าก็คือโฆษณาเกินจริง ไม่ใช่บริบทการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ การมองผู้ที่มาจากการเลือกตั้งทั้ง ส.ส. อบต. เห็นว่าดี เป็นใหญ่ได้ เพราะมาจากประชาชน ซึ่งตนเห็นดีด้วยว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งต้องเป็นใหญ่ แต่ผู้เสนอไม่ได้มองรอบด้าน เพราะคนที่มาจากการเลือกตั้ง อย่าง อบจ. อบต. รัฐมนตรี ก็ทุจริต ติดคุกมีให้เห็น

 

ขณะเดียวกัน นายวันชัย กล่าวอีกว่า อยากให้ดูมูลเหตุการปฏิวัติรัฐประหาร สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คิด ถ้าการเมืองเข้มแข็งมีเสถียรภาพ ไม่มีการโกง ทุจริต คณะทหารที่ไหนจะกล้าปฏิวัติ อย่ามองแค่การกระทำต่อหน้าว่าเลวหรือชั่ว ถ้าเราดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ มองไม่ครบองค์ ไม่รอบด้าน และมันใช่กับสถานการณ์นี้หรือไม่ ควรเสนอแก้แบบไร้อคติ เอาบริบททางการเมืองเป็นตัวตั้ง แต่วัคซีน(ร่างฯ) ที่เสนอมา ไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้เต็มไปด้วยโลภะ โมหะ โทสะ แม้จะเสนอให้ ส.ว. อยู่ต่อไป ก็ไม่อาจจะรับร่างนี้ได้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube