fbpx
Home
|
ข่าว

รบ.เปิดสินเชื่อธกส.ธุรกิจชุมชนสร้างไทย

Featured Image
รัฐบาลเปิดสินเชื่อ ธ.ก.ส. “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% สามปีแรก หนุนเกษตรกรไทยปลูก “3. ก -กัญชง กัญชา กระท่อม” เพื่อการแพทย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลผลักดันโครงการเงินทุนสนับสนุนการเพาะปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ผ่านสินเชื่อ ธ.ก.ส “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย”กรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01% ต่อปี มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อเบื้องต้น คือ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย, มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลระหว่างผู้ขอกู้กับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือให้บริการทางการแพทย์ และต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนไปแล้วกว่า 10 ราย จาก 157 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายก?รัฐมนตรี?และ?รัฐมนตรี?ว่าการ?กระทรวง?กลาโหม? ได้ให้ความสำคัญกับการเกษตรไทยโดยเฉพาะค้นหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ตามนโยบายส่งเสริมเกษตร BCG ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จนนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบันพืช 3ก. อันได้แก่ กัญชง กัญชา กระท่อม เป็นพืชที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับกลายเป็นอาชีพทางเลือก นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมทักษะให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก กระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ รวมทั้งความพร้อมของเกษตรกรด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมภาคการผลิตรองรับความต้องการในอนาคต

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube