fbpx
Home
|
ข่าว

สธ.ขอบคุณภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

Featured Image
สธ. ขอขอบคุณภาคประชาสังคมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับการรักษา

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการหารือร่วมกับภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มเส้นด้าย เราต้องรอด หมอแล็บแพนด้า เป็ดไทยสู้ภัย Doctor A to Z กลุ่มโควิดชุมชน MIT HackVax VISTEC Interfaces AMY Telemedicine HealthTAG บริษัท เช้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด เป็นต้น ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย UHosNet กทม. กลาโหม โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยจะเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชน ในเบื้องต้น สำหรับกระทรวงสาธารณสุขเองได้ดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยีข้อมูลสุขภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคประชาสังคม กับระบบสาย 1668 ของกรมการแพทย์ และจะมีความร่วมมือในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนกรมการแพทย์รับผิดชอบสาย 1668 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีการประสานงานและการบริหารจัดการเตียงร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่าย จัดทำเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนกลาง ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงจะมีความร่วมมือในหน่วยงานของกรมการแพทย์ต่อไปในอนาคตต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube