fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”สั่งแก้ปัญหาสมัชชาคนจนโดยเร็ว

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ประชุม แก้ปัญหาสมัชชาคนจน กำชับทุกหน่วยเร่งจัดการมให้เป็นธรรม รวดเร็ว ลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ซึ่งมีความคืบหน้าในภาพรวม พร้อมกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เป็นธรรม รวดเร็ว และรายงานให้คณะกรรมการฯทราบทุกเดือนจากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ ข้อเสนอของสมัชชาคนจน พร้อมรับข้อเรียกร้องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การขอใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน, การของดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และการขอรับค่าทดแทน กรณีต้องออกจากพื้นที่ เป็นต้น

โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน รวมถึงทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ให้ครอบคลุมทุกมิติและให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว พร้อมรับข้อเสนอเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา และหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดฯ ลงพื้นที่จริง เพื่อติดตาม การแก้ไขปัญหาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ซึ่งจะทำให้สมัชชาคนจนได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ ภายใต้กรอบ กม.ที่เป็นธรรม อย่างรวดเร็ว อีกด้วย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube