fbpx
Home
|
ข่าว

สภาขอรบ.เร่งจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมและเพียงพอ

Featured Image
ส.ส. ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างนำปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกระจายวัคซีนเข้าหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมเพียงพอ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลายพื้นที่ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกระจายวัคซีน รวมถึงการตรวจคัดกรองที่ล่าช้ายังคงมีสมาชิกนำเข้าหารืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการกระจายวัคซีนโควิด-19 ที่ล่าช้า และได้รับปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการแพร่ระบาดในจังหวัดทั้งจังหวัดสตูล สงขลา และ กรุงเทพมหานคร ที่ขอให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมให้ อีกทั้งสมาชิกยังหารือถึงการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังเป็นไปด้วยความล่าช้า ขอให้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองให้กับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดโดยเร็ว รวมทั้งขอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประกอบการร้านค้าที่ถูกประกาศปิดตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สมาชิกนำเข้าหารือ ทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคกระบือและการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยังไม่เพียงพอ , ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร , ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาถนนชำรุดเสียหายไม่ได้รับการแก้ไข

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube