fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน”แจงพรก.กู้5แสนล้านแก้โควิดยังไม่ถึงสภา

Featured Image
“ชวน” แจง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท แก้โควิด ยังไม่ถึงสภา ยันหากมาถึงบรรจุทันที ขณะการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. แบ่งฝ่ายละ 22 ชั่วโง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วาระการประชุมสภาฯ วันนี้ พิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบบังคับใช้ตามกฎหมาย และเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อน

ส่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนั้น สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยังส่งพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ถึงสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้จึงต้องพิจารณาทั้ง 2 วาระที่กำหนดมาแล้วก่อน ตามที่วิป 3 ฝ่ายตกลงคือ พิจารณาวันที่ 27-28 พฤษภาคม แบ่งเวลาฝ่ายละ 3 ชั่วโมง แต่ทั้งหมดอยู่ที่ว่าจะใช้เวลาครบหรือไม่จบเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น โดยวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนถึงเกิน 24.00 น. และพรุ่งนี้เริ่มในเวลา 09.00 น.

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะพิจารณาวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน แบ่งฝ่ายอภิปรายฝ่ายละ 22 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ส่งมาถึงเมื่อใด ก็บรรจุทันที แต่ต้องพิจารณาหลังจากพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแล้วเสร็จก่อน

"ชวน"แจงพรก.กู้5แสนล้านแก้โควิดยังไม่ถึงสภา

นายชวน  กล่าวถึงมาตรการดูแลป้องกันโควิดสำหรับการประชุมระยะยาว เน้นย้ำให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
แต่หากสมาชิกใดต้องใช้เวลาอภิปรายนานแล้วทำให้อึดอัดในการสวมหน้ากาก ก็ได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการอภิปราย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้อภิปรายสามารถรับฟังการถ่ายทอดการอภิปรายอยู่ที่ห้องพักได้ และห้องพัก ส.ส.วันนี้ถือว่า มีความพร้อม ยกเว้นเวลาลงมติที่จะต้องเข้ามาภายในห้องประชุม แต่ก็ได้ให้เวลาในการลงมติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หลายฝ่ายกังวลว่า การอภิปรายจะเกิดละอองฝอยกระจายนั้นกรมควบคุมโรคได้ตรวจสอบแล้ว พอใจ เนื่องจากมีโดมสูงและมีการระบายอากาศที่ดี แต่ก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอด

ขณะเดียวกัน ไม่ได้ห้ามการประชุมกรรมาธิการ แต่ต้องจำกัดจำนวนคน และสวมหน้ากากอนามันตลอดเวลา เพราะไม่รู้ว่าวิกฤติจะหมดไปเมื่อไหร่อย่าให้วิกฤติเป็นปัญหาตัวถ่วงการทำงาน จะรอให้โรคนี้หายไปแล้วค่อยทำงานไม่ได้ เราก็ต้องปรับตัวเองในการทำงานช่วงสถานการณ์เช่นนี้ด้วยพยายามป้องกันตัวเองอย่าง 100%

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube