fbpx
Home
|
ข่าว

มท.สั่งผู้ว่าฯดึงภาคปชช.หนุนจนท.คุมเข้มชายแดน

Featured Image
ศบค.มท. เน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดึงภาคประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่คุมเข้มชายแดน สร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวังตรวจผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค.มท. ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ ชายแดน โดยเข้มงวดมิให้มีผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางหรือช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งลาดตระเวนบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการตรวจและคัดกรองโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการลาดตระเวน ตรวจตรา เฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมือง ผ่านช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน 24 ชม. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ ด้วยการร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองโรค ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง รวมถึงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้ ให้สร้างการรับรู้ต่อทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองในทุกพื้นที่ รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงงานสถานประกอบการ และหอพัก ให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง หากพบมีลักลอบเข้าเมืองหรือให้อาศัยพักพิง จะมีความผิดและถูกดำเนินการทางกฎหมาย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube