fbpx
Home
|
ข่าว

“ชัยธวัช”ผิดหวังคำวินิจฉัยศาลรธน.ขัดแนวทางปฏิบัติ

Featured Image
“ชัยธวัช” ผิดหวังคำวินิจฉัยศาลรธน. ชี้ขัดต่อแนวทางปฏิบัติการตีความกฎหมายที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ 2525 ยืนยันก้าวไกลเดินหน้าตรวจสอบต่อ

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค กล่าวหลังศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นการอ่านคำวินิจฉัย โดยแสดงความผิดหวังกับ คำวินิจฉัย และเห็นว่าการตีความของศาลวันนี้ขัดต่อแนวทางปฏิบัติการตีความกฎหมายที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2525 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความไว้สำหรับกรณีลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายที่ถูกสั่งจำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยพ้นโทษไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง  ซึ่งอ้างอิงว่ากฤษฎีกามีความเห็นไว้ว่าบทบัญญัติกฎหมายไม่ได้ระบุว่าคำสั่งหรือพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เป็นคำสั่งในประเทศใด และบุคคลดังกล่าวถือเป็นลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม  หากห้ามบังคับใช้ในความผิดต่างประเทศก็จะเกิดปัญหาลักลั่นความไม่เป็นธรรม

และคำวินิจฉัยในวันนี้ยังคงเกิดคำถามจากประชาชน ถึงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระในปัจจุบัน ว่ายังทำหน้าที่เป็นกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่  หรือกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจบางกลุ่มแล้วโดยสมบูรณ์   ทั้งนี้พรรคก้าวไกลยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไป โดยจะเข้าชื่อ ส.ส. เพื่อส่งคำร้องไปยัง ป.ป.ช. ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอ้างถึงคำยอมรับต่อศาลของ ร้อยเอกธรรมนัส ที่บอกว่าเคยต้องคำพิพากษาและถูกจำคุก ตามที่พรรคก้าวไกลเคยอภิปรายไว้ สะท้อนถึงการกล่าวเท็จในการอภิปราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube