fbpx
Home
|
ข่าว

โรงแรมที่โคราชเงียบเหงาแม้วันหยุดยาว

Featured Image

นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสีมาธานี อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครราชสีมา เปิดเผยว่า การที่ภาครัฐได้จัดให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตนมองเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกภาพรวมในจังหวัดนครราชสีมาถือว่า ได้รับผลดี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ที่อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปากช่อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างมาก แต่ประเด็นที่ 2 ในตัวเมืองจะไม่ค่อยมีความคึกคักในช่วงวันหยุดยาวมากนัก เพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากไม่ค่อยเข้ามาในตัวเมือง จะไปพักตามจุดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า ซึ่งในส่วนของโรงแรมที่ตั้งในเขตเมือง จะได้รับผลดีในช่วงวันธรรมดามากกว่าช่วงวันหยุดเพราะจะมีกลุ่มลูกค้ามาจัดการประชุมการสัมมนาต่างๆ และในช่วงส่งท้ายปลายปี คาดว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการคงจะน้อยเช่นกัน เพราะส่วนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ เพื่อไปฉลองกับครอบครัว อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า เศรษฐกิจปัจจุบันเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งถ้าภาครัฐมีการกระตุ้นประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้โครงการคนละครึ่งกระตุ้นให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยตามสถานที่ต่างๆ หรือผลักดันโครงการมากระตุ้นให้มีการจัดประชุมสัมมนาตามภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการโรงแรมเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ ในส่วนของโรงแรมเอง ได้จัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากขึ้น แต่ยังไม่ได้รับผลตอบรับดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนภายในตัวเมืองมากนัก ส่งผลให้แคมเปญต่างๆที่จัดขึ้นประสบปัญหาตามไปด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube