fbpx
Home
|
ข่าว

รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกเสาร์

Featured Image

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล นั้น วันนี้ พบว่าหลายจังหวัดมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประชาชนส่วนมากเคยมาร่วมพิธีแล้ว และเมื่อได้รับข่าวสารขยายเวลาการจัดพิธีจนถึงสิ้นปี จึงทยอยมาร่วมพิธีในวันนี้ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนบางส่วนที่เคยร่วมพิธีเป็นครั้งแรก โดยส่วนมากมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ได้ร่วมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาหลายด้าน อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันเสาร์ อีก 2 ครั้งก่อนสิ้นปี ตรงกับวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 และวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประชาชนต่างจังหวัด สามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดประจำจังหวัดหรืออำเภอ หรือสถานที่ตามที่ทางจังหวัดเห็นสมควร จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube