fbpx
Home
|
อาชญากรรม

ผู้ค้าตลาดบางแคเริ่มรับวัคซีนโควิดเข็มที่สองแล้ว

Featured Image
ผู้ค้าตลาดบางแคเริ่มรับวัคซีนโควิดเข็มที่สองแล้ว ทยอยฉีด 7-12 เม.ย.นี้ จนครบ 6,824 ราย

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เข็มที่สองแก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตบางแค

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17–22 มีนาคม 2564 กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าใน 6 ตลาดย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค, ตลาดกิตติ, ตลาดวันเดอร์, ตลาดสิริเศรษฐนนท์, ตลาดใหม่บางแค และตลาดภาสม ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ และวัดนิมมานรดี จำนวน 6,824 ราย

ผู้ค้าตลาดบางแค เริ่มรับวัคซีนโควิดเข็มที่สองแล้ว

และเพื่อให้การรับวัคซีนป้องกันโควิด–19 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกต้องมารับวัคซีนเข็มที่สองภายใน 2–4 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 17–22 มีนาคม 2564 มารับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 7–12 เมษายน 2564 เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 ครบสองเข็มแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ของประเทศไทย

สำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครกำหนดให้วัคซีนแก่ผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 705 โดส ส่วนที่เหลือจะทยอยให้วัคซีนเข็มที่สองให้ครบทุกรายต่อไป โดยผู้ที่จะมารับวัคซีนเข็มที่สองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบนัดการรับวัคซีนเข็มที่สองมาแสดงตน ทั้งนี้ เมื่อรับวัคซีนเข็มที่สองเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักเพื่อสังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที หากไม่มีอาการรุนแรงก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube