fbpx
Home
|
ข่าว

‘แม่เต่ามะเฟือง’วางไข่รังที่8ของฤดูกาล

Featured Image

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ ได้รับแจ้งนายสมยศ เสาเวียง ราษฎรบ้านท่านุ่น ว่าพบเต่ามะเฟืองกำลังขึ้นมาวางไข่ บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ 7 ต. โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปเฝ้าระวังดูแลจนแม่เต่ามะเฟืองวางไข่เสร็จเรียบร้อย และคลานลงสู่ทะเล จากนั้นทำการตรวจวัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ 200 ซม. ขนาดความกว้างของอก 100 ซม. และทำการขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟือง จนพบที่ขนาดความลึก 65 ซม. ตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่ พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลมีโอกาสท่วมถึง จึงขุดตรวจนับไข่เต่ามะเฟือง พบว่าเป็นไข่ดี 116 ฟอง ไข่ลม 27 ฟอง รวมทั้งสิ้น 143 ฟอง เคลื่อนย้ายนำไปฝังไว้ที่คอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ รังที่ 1 พร้อม?ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการ และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีอัตราการฟักสูง และปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลวางไข่ของเต่ามะเฟืองและนับเป็นรังที่ 8 ของฤดูกาล ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีแม่เต่าจะขึ้นวางไข่อีกเรื่อยๆ เนื่องจากพื้นที่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาว่างไข่นั้นมีความปลอดภัย และเงียบสงบ ซึ่งเป็นพื้นที่วางไข่แหล่งสุดท้ายของเต่ามะเฟืองในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยดี อีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่ ทำให้มีโอกาสพบเจอแม่เต่าและร่องรอยการขึ้นวางไข่อย่างต่อเนื่อง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube