fbpx
Home
|
ข่าว

เทอดพงษ์คาดส่งรายงานคกก.สมานฉันท์ปลายเม.ย.

Featured Image
“เทอดพงษ์” คาดส่งรายงาน คกก.สมานฉันท์ ให้ประธานสภาฯ เร็วสุดปลาย เม.ย. รวมความเห็นทุกฝ่ายเป็นฐานข้อมูลแก้ปัญหาขัดแย้ง

นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าของ คกก.สมานฉันท์ ว่า ได้เชิญตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้ง มาร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ แต่ละฝ่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในสัปดาห์หน้าจะเริ่มรวบรวมทุกความเห็นมาสังเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร คาดว่า จะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม โดยเชื่อว่า จะเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ได้เชิญนายไพศาล วิทยานนท์ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ มาร่วมให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากกรณีที่มี “กลุ่มนักเรียนเลว” มีข้อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขกฎระเบียบของโรงเรียนที่ยังคงมีความล้าหลัง อาทิ ระเบียบเครื่องแต่งกาย ทรงผม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทำกระบวนการรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบของทางกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ขั้นตอน คือ

  1. เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา องค์กร
  2. รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ
  3. คณะกรรมการการศึกษาได้จัดทำรูปแบบสรุปผลในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่
  4. นำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมต้นสังกัด
  5. ส่งข้อมูลการประเมินผลทั้งหมดไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  6. นำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการให้รับทราบและพิจารณาแก้ไขต่อไป

คกก.สมานฉันท์

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศ และเพศสภาพ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อคุ้มครอง และให้ได้เพื่อความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นควรให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งออกมาตรการบังคับอย่างจริงจัง โดยบูรณาการภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่าย ส่วนตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลว ไม่ได้มาร่วมด้วย เพราะติดการสอบ

อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 เพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ตลอดจนการหารือเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อประธานรัฐสภาต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube