fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.โคราชเข้มป้องกันโกงเลือกตั้งอบจ.

Featured Image

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ทาง กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการวางมาตรการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งไว้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการส่งตำรวจชุดสืบสวน 9 ชุด พร้อมกับผู้ตรวจการ ก.ก.ต.อีก 8 คน ที่เริ่มลงพื้นที่หาข่าวแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (7 ธ.ค.63) เพื่อเป็นการทำงานป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเชิงรุก ขณะเดียวกันในการทำงานเชิงรับ ก็จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 48 เขต เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาร้องเรียนได้ในช่วงเวลาราชการ ทุกวันไม่มีวันหยุด ขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เข้ามา มีแต่เพียงการกล่าวโจมตีกันช่วงจัดเวทีปราศรัยเท่านั้น ซึ่งผู้กล่าวโจมตีก็ควรระมัดระวังไว้ด้วย หากมีการกล่าวใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และมีผู้สมัครคนใดนำมาร้องเรียนกับ กกต. ก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ส่วนประชาชนที่มีข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ก็สามารถเข้ามาร้องเรียนได้ โดยทาง กกต.จะปกปิดตัวตนผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อกันไว้เป็นพยานในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทาง กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ใครที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็จะต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกรายไม่มีข้อยกเว้น.

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube