fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ก.แรงงานสอนอาชีพช่วยชาวประจวบฯ

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งที่ปรึกษาฯ ลุยประจวบคีรีขันธ์ ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนด้านอาชีพให้มีงานทำ บรรเทาผลกระทบโควิด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นาง ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัด รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่มาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในระดับจังหวัดขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงาน ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจำนวนแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อจะได้ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และขอให้แรงงานจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในทุกด้านทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลแรงงานในระดับจังหวัด การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน เป็นตัวเชื่อมประสานการให้บริการของกระทรวงแรงงานสู่ชุมชน

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 267,842 คน ผู้มีงานทำ 264,049 คน ว่างงาน 3,607 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 3,557 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 56,868 คน มาตรา 39 จำนวน 10,847 คน และมาตรา 40 จำนวน 25,346 คน แรงงานต่างด้าว 26,589 คน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube