fbpx
Home
|
ข่าว

“ธนกร” ชู “นายกฯ” ขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “บก-ราง-น้ำ”

Featured Image
นายกฯ ขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม “ทางบก-ทางราง-ทางน้ำ” ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 5G ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายและบริการด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโต กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน

 

 

นายธนกร กล่าวว่า ภาพรวมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่อง เกิดการลงทุนจริงที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของการลงทุนของภาครัฐ ในช่วงปี 2558 – 2562 ถึงร้อยละ 7.9 ต่อปี เชื่อมโยงแต่ละภาคของประเทศ และเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน ทุกทิศทาง ได้แก่

 

ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล นายธนกร ย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาส ในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล ทำให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้นมาก โดยในปี 2564 ความเร็วเฉลี่ยอินเตอร์เน็ตบ้านของไทย ที่ 308 ล้านบิทต่อวินาที (Mbps) ถือว่าแรงเป็นอันดับ 1 ของโลก

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube