fbpx
Home
|
ทั่วไป

คอกระท่อมเฮ!สภาฯปลดล็อกให้แล้ว

Featured Image
สภาฯ เห็นชอบร่าง พรบ.ปลดล็อกพืชกระท่อม จากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้มีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปแล้ว 90 วัน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบวาระ 3 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่..พศ.. (ปลดล็อกพืชกระท่อม)
ด้วยมติ 319 ต่อ 7 เสียง โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมาธิการฯ ชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นการปลดล็อกพืชกระท่อมให้ไม่เป็นพืชยาเสพติดอีกต่อไป และภายหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้แล้วประชาชนจะสามารถปลูกพืชกระท่อม รวมทั้งสามารถใช้กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรในการรักษาโรคได้อย่างเสรี โดยไม่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ กำหนดให้กฎหมายยาเสพติดให้โทษ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน เพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรองในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึง รวมถึงไม่นำไปใช้ผิดประเภท หรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube