fbpx
Home
|
ข่าว

องค์กรของท่านพร้อมจริงๆ แล้วหรือยังกับปี 2022

Featured Image

ปี 2022 ถือเป็นปีที่ต้องรับมืออย่างต่อเนื่องกับภัยไซเบอร์ ทั้งจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ต่างออกไปจากเดิม หรือ New-Normal ที่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้ว ควบคู่กับเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ความสะดวกเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการมากที่สุด

การพัฒนาองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนตอบโจทย์การใช้งานจริงของลูกค้า จัดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือ การพัฒนาพร้อมความปลอดภัยในระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กรทั้งข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลขององค์กร รวมทั้งข้อมูลของลูกค้าที่ได้เข้าใช้งานผ่านทั้งแอปพลิเคชั่น เว็บไซด์  หรือข้อมูลการติดต่อกับองค์กร

การตรวจประเมินความเสี่ยง และความปลอดภัยระบบ IT ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ผู้ไม่ประสงค์ดีเจาะช่องโหว่จนทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายทำงานผิดพลาด หยุดการทำงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือขโมยข้อมูลที่สำคัญออกไปได้ ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายทั้งการเงินหรือชื่อเสียงที่อาจไม่สามารถประเมินค่าได้ และเมื่อตรวจพบปัญหา จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้มาตรการใดเพื่อกำจัดหรือควบคุมอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Risk Assessment หรือการประเมินความเสี่ยง เป็นคำที่ใช้อธิบายกระบวนการหรือวิธีการโดยรวมที่สามารถ

  • บ่งชี้และต่อยอดการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตรายนั้น
  • กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดอันตรายหรือควบคุมความเสี่ยงเมื่อไม่สามารถกำจัดอันตรายได้

โดยบริการ VA (Vulnerability Assessment) และ Penetration Test ถือเป็นที่ยอมรับในกระบวนการของการประเมินความเสี่ยง โดยบริการที่ทางเรา ไซเบอร์ อีลีท อยากแนะนำ มีจุดเด่นหลักๆดังนี้

VA (Vulnerability Assessment) เป็นบริการการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ที่ค้นพบในระบบปฏิบัติการ (OS) ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ Network/Security ว่ามีช่องโหว่ใดบ้าง และมีระดับความรุนแรงเท่าใด พิเศษด้วย ISO 27001 Security Hardening Scan ตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมตามมาตรฐาน CIS เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น

 

Penetration Test หรือ PenTest เป็นวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบต่างๆ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายลูกค้าว่ามีความเสี่ยงตรงจุดใด ซึ่งจะเป็นการทดสอบเจาะระบบในเชิงลึก พร้อมแจ้งผลการทดสอบ และประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันไว้ก่อน

โดยมีรูปแบบในการทำ Pen Test สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระบบ ดังนี้

  • ระบบโครงสร้างด้านไอทีทั้งหมดขององค์กร เราสามารถตรวจหาช่องโหว่ต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบเครือข่าย และระบบปฎิบัติการภายในองค์กร
  • ระบบ เครือข่ายไร้สาย ตรวจหาช่องโหว่ของระบบเครือข่ายไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นระบบไวไฟในองค์กร ทั้งที่มีเพื่อให้พนักงานใช้งาน หรือแม้กระทั่งของแขกผู้มาติดต่อ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบเครือข่ายไร้สายเหล่านั้น จะลดความเสี่ยงจากการโดนผู้ไม่หวังดีแอบแฝงตัวเข้าสู่ระบบได้
  • ระบบ เว็บแอป Web Application ตรวจหาช่องโหว่ที่บนหน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่เว็บไซต์ขององค์กร เว็บไซต์ E-Commerce ที่มีเพื่อรองรับการซื้อขาย หรือเว็บแอพพลิเคชันต่างๆเป็นต้น
  • สุดท้าย ระบบ Mobile Application ตรวจหาช่องโหว่ที่เกิดจากการเขียนแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android ในทุกๆ บรรทัดของ Code ที่ถูกเขียนขึ้นมา

องค์กรจะได้รับรู้ถึงช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ และช่วยประเมินความเสี่ยงของระบบ ทำให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั้งสองบริการข้างต้นนี้ ทางเราบริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด มีความเชี่ยวชาญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมัน และไว้วางใจให้เราดูแล

หากท่านสนใจและต้องการทราบข้อมูลบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Email: [email protected]
Tel: 094-480-4838
FB: https://www.facebook.com/cyberelite
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/cyber-elite-thailand

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube