fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงโปรดเกล้าฯส่งพระราชสาส์นยินดีไปยังปธน.สหรัฐ

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังปธน.สหรัฐฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ (The Honorable Joseph R. Biden Jr.) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 46 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ความว่า

ฯ พณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมายังท่านประธานาธิบดี ในโอกาสที่ท่านเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 46

การเข้ารับตำแหน่งของท่านในโอกาสนี้ จะเป็นที่ประจักษ์ในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งการสรรค์สร้าง ฟื้นฟูบูรณะ ทั้งสำหรับสหรัฐและประชาคมนานาชาติ หลังจากความสำเร็จในการรักษาไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ สหรัฐก็จะยืนหยัดได้อย่างภาคภูมิด้วยการนำของท่าน ในอันที่จะกลับมารวมพลังรวมใจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเผชิญปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจ วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี เป็นมิตรประเทศของสหรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเซีย จึงจะยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับสหรัฐในการเผชิญกับปัญหาความท้าทายเหล่านั้น ทั้งเรายังมั่นใจว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของท่าน ความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งสองประเทศเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างเสริมสันติสุขและเสถียรภาพอย่างสำคัญในภูมิภาคด้วย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube