fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงพระราชทานยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Featured Image
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานยาชุดและเวชภัณฑ์จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโขล่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยพันตรี ประสาน เหลือพงศ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เชิญยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัยไปมอบให้แก้ผู้แทนหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ทรงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งมีผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 41,083 ครัวเรือน และทรงทราบว่าหน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ประสบอุทกภัยด้วยทรงห่วงใยในทุกข์ สุข ของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยาชุด สำหรับผู้ประสบอุทกภัย

กองแพทย์หลวง ได้ดำเนินการจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 36,062 ชุด พระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดัตตานี จำนวน 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้แก่ คลอรีนผง จำนวน 500 กิโลกรัม สารส้ม จำนวน 500 กิโลกรัม และพระราชทานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวน 20,662 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ยาชุดพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วยยา 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง ยาโรคตา ยาสำหรับโรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสมกับการเจ็บป่วยในภาวะน้ำท่วม

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube