fbpx
Home
|
ภูมิภาค

คลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่งสงขลาเสียหาย

Featured Image

สภาพคลื่นลมในทะเลบริเวณชายฝั่งของจ.สงขลา ที่ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่องมาเกือบ1สัปดาห์ เริ่มส่งผลกระทบกับบริเวณชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นในหลายพื้นที่ เช่นที่บริเวณชุมชนชาวเลเก้าเส้ง ในเขตเทศบาลนครสงขลา คลื่นเริ่มกัดเซาะชายฝั่งใกล้ถึงมัสยิดที่ตั้งอยู่ริมทะเล ทำให้ชาวบ้านในชุมบ้านเก้าเส้งต้องเร่งนำกระสอบทราย มาวางเรียงกัน เป็นแนวกั้นคลื่นเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นไม่ให้กัดเซาะชายหาดจนถึงตัวมัสยิด นอกจากนี้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนเก้าเส้งต้องนำเรือขึ้นมาจอดบนถนน ภายในหมู่บ้านเนื่องจากไม่สามารถจอดบริเวณชายฝั่งได้ เพราะคลื่นมีความรุนแรงอาจซัดเรือพังเสียหายได้และบางส่วนก็นำเรือเข้าไปหลบคลื่นในคลองสำโรง ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ประกาศฉบับที่ 6 ระวังฝนน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาจากตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา และคลื่นในทะเลอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube