fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤๅษีดัดตน

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤๅษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 

 

เวลา 15.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหาร พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ ท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไสยาสน์ จากนั้นทรงพระดำเนินเข้าพระพลาพิธี ทรงเปิดงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤๅษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และทรงเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดโครงการบูรณะฤๅษีดัดตนให้ครบ 80 ท่า 82 ตน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

 

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดฝาผนังและศิลาจารึกคัมภีร์แผนนวดวัดพระเชตุพนฯ ปี 2554 องค์การ UNESCO ได้มีมติให้รับรองจารึก วัดพระเชตุพนฯ ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นมรดกความทรงจำแต่งโลกระดับนานาชาติมีจารึกแผนนวดวัดโพธิ์รวมอยู่ด้วย หลักฐานชิ้นสำคัญด้านการนวดไทยองค์การ UNESCO ถือว่าครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดจารึกแผนนวดวัดโพธิ์ให้การนวดไทยได้ขึ้นทะเบียนรับรองดังกล่าว

 

จากนั้นทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม จัดแสดงในลักษณะมัลติมีเดีย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน คัมภีร์ ตำรา จารึกการนวดไทยและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพนฯ วัดโพธิ์ ในฐานะเป็นสถานศึกษาของประเทศที่สืบทอดรากเหง้าจากภูมิปัญญาของชาติ ได้มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการตามแบบโบราณผสมผสานตามแบบวิธีการสมัยใหม่ ให้สอดคล้องและก้าวทันยุคสมัยเรื่อยมา เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเติบโต และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube