fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

เวลา 13:30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก การนี้ทรงติดตามการดำเนินงานหลังการดำนาของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 87 ด้วยวิธีหว่านน้ำตมและดูแลรักษาแปลงนาสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามมาตรฐาน จะให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยทั้ง 8 แปลง ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 1,260 กิโลกรัม กระจายพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านวังต้นอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่ปลูก 84 ไร่โดยจะเก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้คาดว่าได้ผลผลิต 64,680 กิโลกรัม วางแผนจากการผลิต ผลผลิตปี 2565 เป็น 3 ส่วนคือมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิก 10 คน และสมาชิกเครือข่าย 22 คนไร่ละ 15 กิโลกรัม รวม 9,600 กิโลกรัม รวมเพิ่มมูลค่าจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร 55,080 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12 บาท

 

ทั้งนี้กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งจัดสรรให้สอดคล้องปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศและการสำรองน้ำโดยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการใช้น้ำทุกกิจกรรมส่วน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่นปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีระยะที่ 2 ทำนายอินทรีย์ปลูกข้าวอันปทุมธานี1 ทำโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามโครงการพระราชดำริ รับคำแนะนำจากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรีตัดแต่งทรงพุ่มและใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างถูกวิธีทำให้การผลิตดอกออกผลมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายพร้อมโครงการลดพุ่มพวงพันธุ์ดีในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข 87 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มและเป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อแสงอายุเก็บเกี่ยว 114-123 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 734 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะปลูกในภาคกลางและภาคเหนือตตอนล่าง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube