fbpx
Home
|
ข่าว

ThePeople LIFE CYCLE @BENCHACHINDA

Featured Image

ความผันผวนยุค VUCA World หลังยุค Covid-19 ทำให้รู้ว่าองค์กรต่างๆ มีการวางกลยุทธ์แบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มีการป้องกันความเสี่ยง โดยมีการทำ BCP (Business Continuity Plan) แต่ก็ยังไม่เพียงพอ สำหรับการขับเคลื่อนองค์การในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัญหา VUCA World ร่วมกับปรากฏการณ์ Great Resignation ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริการะบุว่ามีคนลาออกจากงานมากกว่า 4 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผลสำรวจของบริษัทไมโครซอฟท์ที่มีพนักงานทั่วโลกกว่า 30,000 คน พบว่า 41% ของพนักงาน กำลังคิดลาออกหรือเปลี่ยนอาชีพในปีนี้ เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

กลุ่มเบญจจินดาได้ออกแบบโปรแกรมที่ดูแลพนักงานของเรา เพื่อให้พนักงานได้อยู่ เรียนรู้ พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เรียกว่า ThePeople LIFE CYCLE @BENCHACHINDA โดยแบ่งออกเป็น 4 ก้าวแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

  • BCHG : เราได้ออกแบบโปรแกรมที่สร้างความประทับใจแรกให้กับพนักงานใหม่ (New SMARTers) ตั้งแต่วันที่พวกเค้าตัดสินใจมาร่วมงานกับเบญจจินดา ด้วยโปรแกรม hello SMARTer
  • TALENT: เมื่อวันสมาชิกใหม่ของพวกเราผ่านทดลองงาน จะเข้าสู่ก้าวถัดไป คือก้าวแห่งการเรียนรู้และพัฒนาในสาขาอาชีพกับศูนย์พัฒนาทักษะทางอาชีพ Skill Center
  • CONTRIBUTE: เป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นผ่านการทำโปรเจคต่างๆ
  • ENGAGE: เป็นก้าวที่สำคัญที่สุด ในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร และพวกเค้าจะเติบโตไปพร้อมกับเบญจจินดา

โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง และคนที่ไม่เคยเดินทางเลยก็เปรียบเหมือนคนที่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว การเดินทางเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ แน่นอนว่า เราได้ออกแบบ แผนการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าบุคลากรกลุ่มเบญจจินดาผ่านการออกเดินทาง จินตนาการถึงทุกการเดินทางก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบิน ในระหว่างที่ทุกท่านกำลังเดินไปที่ประตูทางออก เพื่อขึ้นเครื่อง ระหว่างทางนั้นเราจะเจอคนอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จะเดินลากกระเป๋าบนทางเท้าปกติ กลุ่มที่สองจะเป็นคนที่ลากกระเป๋าและเดินบนทางเลื่อน (Walkway) นั่นหมายความว่า คนกลุ่มที่สองจะถึงประตูทางออกเร็วกว่ากลุ่มแรก เราจึงเปรียบการเรียนรู้เหมือนกับทางเลื่อนที่จะช่วยพาคนไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้น

ในแผนการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าบุคลากรกลุ่มเบญจจินดานั้น เราได้ออกแบบเส้นทางที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของการทำงาน โดยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบออนไลน์ Online On-boarding Program, การเรียนรู้ผ่านในระหว่างทำงานหรือทำโปรเจคต่างๆ  โปรแกรมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ (Mentoring and Coaching) และการเรียนรู้ผ่านคลาสเรียนและการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตรายบุคคลโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมากขึ้น พร้อมกับการสร้างสังคมแห่งความภาคภูมิใจและการทำงานที่มีความสุข ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ปลายทางที่จะส่งเสริมให้ชาวเบญจจินดา หรือ SMARTer เป็น BE HERO และ BE SMART

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube