fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พรุ่งนี้ดีเซลขึ้นราคา 60 สต.

Featured Image
ปตท.บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 60 สต. คง เบนซินและแก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้ ตี5

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด 60 สต. คงกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ มีผลพรุ่งนี้ 15 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้
ดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ 28.89 บาท
ดีเซล B10 อยู่ที่ลิตรละ 28.89 บาท
ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ 28.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 30.88 บาท
E20 อยู่ที่ลิตรละ 29.64 บาท
E85 อยู่ที่ลิตรละ 23.44 บาท
และเบนซิน เฉพาะ ปตท. ยู่ที่ลิตรละ 38.56 บาท

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube