fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนมอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่6คันให้กทม.

Featured Image
เอกชน ผนึกกำลัง มอบรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV จำนวน 6 คัน ให้กทม. เดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชน 6 หน่วยงานร่วมกันมอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) จำนวน 6 คัน ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน รวมถึงกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เข้าถึงวัคซีน หรือไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้ โดยรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV จะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 3,600 คนต่อวัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร โดยรถ BMV ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ซึ่งได้รับการนัดผ่านสำนักงานเขตหรือศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เนื่องจากรถ BMV สามารถเคลื่อนย้ายจุดฉีดไปตามชุมชนต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ไม่แออัด และใช้เวลารอฉีดไม่นาน โดยจะเป็นการให้บริการทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จภายในรถ BMV คันเดียว ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นและให้ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน จากนั้นยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) และรับการฉีดวัคซีน สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 10 ต.ค.64 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 8,141,414 คน และมีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 4,415,116 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนได้รับวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube