fbpx
Home
|
ทั่วไป

เตรียมเปิด รพ.สนาม รพ.เลิดสิน

Featured Image
กรมการแพทย์ เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม รพ.เลิดสิน รองรับการปิดสถานพยาบาลดควิดในสังกัด เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถาการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งได้มีการนำวิธีการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation มาใช้ กรมการแพทย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสถานพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ในระบบปกติได้มากขึ้น เป็นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยจะปิดให้บริการศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารนิมิบุตร กรมพลศึกษา โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จังหวัดปุทมธานี รวมทั้ง Hospitel อีก 2 แห่ง คือ Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Hospitel โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ทั้งนี้ จะอาจจะมีการปิดสถานพยาบาลแห่งอื่น ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19 หากมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะลดลง อย่างไรก็ตามสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันทีหากพบว่าสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 มีจำนวนมากขึ้น โดยกรมการแพทย์จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อแทน พร้อมทั้งรักษาผู้ป่วยโควิค 19 ที่มีอาการสีเหลืองและสีแดงด้วย

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ พฤกษา เรียลเอสเตท ในการเปิดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเลิดสิน ขนาด 200 เตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงซับซ้อน (กลุ่มผู้ป่วยเหลืองและแดง) ที่ต้องได้รับการดูแลให้ทันท่วงที เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่ป่วยโควิด 19 ได้มากยิ่งขึ้น ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากการที่ไม่ได้รับการรักษา โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมนี้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube