fbpx
Home
|
ข่าว

จราจรถนนพหลโยธินช่วงวังน้อยรถมาก

Featured Image

บรรยากาศบริเวณถนนพหลโยธิน ขาออกมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรี ช่วงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดพบปริมาณรถสะสมค่อนข้างมาก เบื้องต้นคาดว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แต่ทั้งนี้แม้ว่าปริมาณรถจะมากแต่การจราจรก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อย ๆ สลับชะลอตัวบ้าง โดยภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดยังไม่พบจุดที่มีปัญหาติดขัดสะสม ขณะเดียวกัน ที่บริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมันปตท. สาขาบ้านใหญ่ จุด 2 ได้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหลายหน่วยงานตั้งเต็นท์คอยอำนวยความสะดวกดูแลผู้ที่เดินทางผ่านในจุดดังกล่าวด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube