fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯเข้าทำเนียบ-บ่ายไปชลบุรี

Featured Image

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงมีภารกิจเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) สถานกักกันโรคทางเลือก ระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine) และสถานกักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) ที่โรงแรมแกรนด์เบลล่า แหลมบาลีฮาย ชลบุรี มอบแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงแรมแกรนด์เบลล่า ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จะกล่าวรายงานสรุปภาพรวมการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดชลบุรี รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานเรื่องสถานที่กักกันโรค สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ แนวทางป้องกันดูแลผู้ติดเชื้อ และทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงกล่าวรายงานการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบางละมุง ก่อนที่นายกรัฐมนตรีมอบแนวทางการปฏิบัติงาน แล้วเดินทางกลับ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube