fbpx
Home
|
ข่าว

พม.เปิดตัวโครงการ“UD จิตอาสาเพื่อคนพิการฯ”

Featured Image

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง” ซึ่งเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม. ให้แก่คนพิการ ด้วยการจัดบริการ “จิตอาสา” เพื่ออำนวยความสะดวกบริการให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การอบรมให้ความรู้ให้กับจิตอาสา หรือ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 300 คน และจัดเวรผลัดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและให้บริการช่วยเหลือ ดูแล ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุให้เที่ยวปีใหม่ สบายใจ ปลอดภัย โดยให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 วัน ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต (จตุจักร) และสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เอกมัย) โดยแบ่งออกเป็น 3 ผลัด คือ ผลัดที่ 1 เวลา 05.00 – 11.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 11.00 – 17.00 น. และ ผลัดที่ 3 เวลา 17.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ จะมีการมอบหน้ากากอนามัย การ์ดเบอร์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการคนพิการทั้ง 3 สถานีขนส่งด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube