fbpx
Home
|
ข่าว

“ผู้ก่อการดี”ยื่นนานาชาติเรียกร้องปกป้องสิทธิเด็ก

Featured Image
กลุ่ม “ผู้ก่อการดี”ยื่นหนังสือถึงองค์กรนานาชาติ เรียกร้องให้ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนที่ถูกชักจูง เป็นเครื่องมือจากผู้ที่มีเจตนาสร้างความไม่สงบในประเทศ

กลุ่ม “ผู้ก่อการดี” นำโดยนายจักรพงศ์ กลิ่นแก้ว แกนนำกลุ่ม ศปปส.และตัวแทน 5 คน  เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรต่างชาติ และสถานทูตต่างๆรวม 15 แห่ง เช่น ที่สถานทูตรัสเซีย เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงออกทางสิทธิและเสรีภาพอย่างสันติวิธี รวมทั้งเรียกร้องให้ปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนที่ถูกชักจูงโดยใช้เป็นเครื่องมือจากผู้ที่มีเจตนาสร้างความไม่สงบในประเทศไทย โดยมีผู้แทนของสถานทูตมารับหนังสือ

โดยนายจักรพงษ์ กล่าวว่า จากกรณีการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา มีการนำเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมชุมนุม เช่น กรณีเด็กอายุ 14 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไม่พึงประสงค์ จึงอยากให้มีการตรวจสอบและออกมาร่วมกันปกป้องสิทธิและเสรีภาพเด็กและเยาวชนไม่ให้ถูกนำไปในทางที่ผิดหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอยู่จึงไม่เป็นผลดีที่จะออกมาชุมนุมในช่วงนี้ ส่วนที่วันนี้มีการกระจายกันไปยื่นหนังสือถึงนานาชาติทั้ง 15 แห่งนั้น เพื่ออยากให้ตรวจสอบ ว่า สิ่งที่ผู้ชุมนุมกำลังดำเนินการอยู่นั้นมีสาเหตุอะไรบ้าง และอยากให้ช่วยทำให้ประเทศชาติกลับมาสงบสุข และช่วยทำให้ภาวะการแพร่ระบาดของโรคลดลง และก่อนหน้านี้เคยได้ยื่นหนังสือ และแจ้งความไปยังหน่วยงานของประเทศไทยแล้ว วันนี้จึงต้องมายังหน่วยงานขององค์กรต่างชาติ เพราะอยากจะให้ปกป้องเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพราะเด็กที่ออกมาชุมนุมบางคนก็ยังไม่ทราบเหตุผลว่ามาชุมนุมเพื่อทำอะไร และมีวัตถุประสงค์ใด

ขณะที่หน้าองค์การสหประชาชาติ หรือ UN กลุ่มตัวแทนผู้ก่อการดี นำโดยน.ส.วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ แอดมินเพจเชียร์ลุง และนายณัฐพัชร์ รพีวัชร์ภาคิน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง UN และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR โดยนายณัฐพัชร์ ระบุว่า ต้องการยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการนำเด็กและเยาวชนมาในพื้นที่การชุมนุม เพราะที่ผ่านมามีภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุมนุม และต้องการเรียกร้องให้หยุดการปลุกปั่น และให้ข้อทูลอันเป็นเท็จ หยุดหลอกลวงโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือ และที่ต้องยื่นหนังสือถึงยูเอ็นและนานาชาตินั้น เพื่อต้องการให้นานาชาติทราบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องในหลายเรื่อง แต่ยังไม่เห็นการออกมาเรียกร้องจากภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน จึงอยากให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube