fbpx
Home
|
ทั่วไป

ป.ป.ส.เดินเครื่องผลิตฟ้าทะลายโจร

Featured Image
ป.ป.ส.นำเครื่องจักรดัดแปลงผลิตยาบ้าที่ยึดได้ มาใช้ผลิตฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด  เพราะเป็นเครื่องชนิดเดียวกัน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม การทดลอง ทดสอบการผลิตฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด จากเครื่องจักรที่ยึดมาจากผู้ผลิตยาบ้า ที่นำเครื่องจักรมาดัดแปลงในการผลิตยาบ้า

นายสมศักดิ์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม ว่า ขณะนี้ ป.ป.ส.กำลังจะผลิตฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด โดยการกำกับดูแลของ รพ.ราชทัณฑ์ ซึ่งวันนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ มาช่วยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนฟ้าทะลายโจรผง วันนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก บริษัท กุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัด ที่มีความชำนาญด้านสมุนไพรไทยและจีนมากว่า 100 ปี มอบฟ้าทะลายโจรผงจำนวน 600 กิโลกรัม  ให้กับทาง ป.ป.ส. นำมาผลิตฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด ซึ่งจำนวน 600  กิโลกรัม สามารถผลิตได้ประมาณ 1.5 ล้านเม็ด การเริ่มผลิตฟ้าทะลายโจรชนิดอัดเม็ด เริ่มดำเนินการหลังจากซ่อมเครื่องจักรให้แล้วเสร็จเมื่อวานนี้ โดยช่างจากองค์การเภสัชกรรม มาช่วยซ่อมบำรุงเครื่องจักรชนิดนี้ ซึ่งเป็นเครื่องจักรของโรงงาน ที่ องค์การเภสัชกรรมใช้ในการผลิตยา โดยเครื่องที่ ป.ป.ส. นำมาผลิตฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด นี้ เจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจยึดมาจาก ผู้ผลิตยาบ้า เพราะมีแปรงหัวอัดแบบเดียวกัน ผู้ค้ายา นำไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการผลิตยาบ้า ทางป.ป.ส. จึงนำกลับมาใส่หัวเครื่องจักรแบบเดิม และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ตัวยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด มีความสะอาดและปลอดภัย

รมว.ยธ. ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการผลิตยาฟ้าทะลายโจรในระยะยาว  ป.ป.ส. มีหน่วยงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 24,455 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จึงได้มีการคัดเลือกอาสาสมัคร จำนวน 1,000 หมู่บ้าน เพื่อทำการปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ไร่  ซึ่ง ป.ป.ส. เตรียมเงินสนับสนุนต้นกล้าจำนวน 12 ล้านต้น จะปลูกได้ไร่ละ 1.2 หมื่นต้น โดยจะเริ่มปลูกในวันที่  23 ส.ค. นี้ ซึ่งเป็นเดือนของวันแม่แห่งชาติ และจะไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันพ่อ

ทางด้านเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในการผลิตยาฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ดครั้งนี้ ได้ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงสาะรณสุขที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ โดยหลักทั่วไปแล้ว ในการผลิตยา การจัดซื้อ นำเข้า ส่งออก การขาย ต้องขออนุญาตจากทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน แต่มีข้อยกเว้น ใน มาตรา 18 ของ พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ว่า หากเป็นการผลิต นำเข้า หรือ ขายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม หรือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะต้องเป็นการศึกษาด้านการเภสัช การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจ ด้านการป้องกัน บำบัดรักษาโรค ก็เป็นข้อยกเว้นตามหลักของกฎหมาย แต่ทั้งนี้ ทาง ป.ป.ส. ก็จะต้องมีการปรึกษาหารือ กับทาง อย. และ รพ.ราชทัณฑ์ ในการผลิต ฟ้าทะลายโจรแบบอัดเม็ด ด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube