fbpx
Home
|
ทั่วไป

สธ.แนะสวมแมสก์ในบ้าน-ตรวจATKยกระดับป้องกันสูงสุด

Featured Image
กรมอนามัย ชวนสวมหน้ากากภายในบ้าน – คัดกรองด้วย ATK ยกระดับป้องกันโควิดขั้นสูงสุดในครอบครัว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัว หรือเกิดกับผู้ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังตั้งแต่ 1 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 พบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 60 วัยเรียนติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 53 และผู้สูงอายุติดเชื้อในครอบครัว ร้อยละ 46 จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ด้วยการสวมหน้ากากในบ้านให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในบ้าน และ จากข้อมูลอนามัยโพลต์ล่าสุด พบว่า ครอบครัวไม่มีการประเมินความเสี่ยงของทุกคนที่มาจากนอกบ้านร้อยละ 73 จึงส่งผลให้มีความกังวลต่อการแพร่เชื้อในบ้านร้อยละ 69 ซึ่งเมื่อถามถึงการสวมหน้ากากในบ้านพบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วยและคิดว่าทำได้เพียงร้อยละ 55

นอกจากนี้ สมาชิกภายในบ้านควรประเมินความเสี่ยงผ่าน “ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรมีการตรวจด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และขอให้ทุกคนในครอบครัวสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในบ้านเพิ่มมากขึ้น และสวมให้ถูกวิธี โดยให้ปิดจมูก ปาก คาง และกระชับกับใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสวมหน้ากากเมื่อทำกิจกรรมใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ดูทีวีร่วมกัน พูดคุยกัน เมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน และต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน รวมทั้งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทั้งการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวลดการออกไปสถานที่เสี่ยงนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดการกินอาหารร่วมกันไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube