fbpx
Home
|
ทั่วไป

“จุติ”เยี่ยมศูนย์พักคอย-ชู”บวร”ขับเคลื่อนแก้โควิด

Featured Image
“จุติ”เยี่ยมศูนย์พักคอย วัดอินทรวิหาร กทม. ชู  “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งในสถานการณ์โควิด-19

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ กลุ่มกรุงเทพกลาง วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม. โดยมีพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พาเยี่ยมชมศูนย์พักคอย โดยใช้อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น 2 3 และ 5 สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ประมาณ 200 คน เป็น “ศูนย์พักคอย รอการส่งต่อผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล” หรือ Community Isolation และใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง เช่น เด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อที่ไม่มีคนในครอบครัวดูแล โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องสุขาและอาบน้ำแยกชาย-หญิง ลิฟต์บริการผู้ป่วย ระบบการสื่อสารผ่านอินเตอร์คอมเพื่อป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดกัน เครื่องนอนและของใช้จำเป็น รวมถึงยาเวชภัณฑ์

นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยในวันนี้ มาในนามของรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายที่ต้องการให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเรายึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยประสานงาน ซึ่งตนอยากให้เห็นว่า ที่นี่ไม่ใช่เพียงศูนย์พักคอย แต่เป็นการบูรณาการกันในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งมีการควบคุมการแพร่เชื้อโรคระบาดอย่างได้ผล

ทำให้ประชาชนที่ป่วยโควิด-19 ร้อยละ 90 สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกัน ทางวัดและชุมชนได้ทำครัวกลาง

จำนวน 3 ครัว เพื่อสนับสนุนศูนย์พักคอยในการดูแลประชาชน ทั้งนี้ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ชุมชนแข้มแข็งและเห็นว่า “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

เพราะเรามีไมตรีต่อกัน ซึ่งตรงนี้จะทำให้เราผ่านวิกฤติไปด้วยกันได้หลังจากนี้ จะพัฒนาศูนย์พักคอยแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอาชีพ เพื่อสร้างงานให้กับชุมชน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนได้บริจาคสิ่งของ รวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยกันทำงาน ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณทุกคนรวมไปถึงพยาบาล เพราะงานนี้ เราไม่ทิ้งใคร และทุกอย่างสำเร็จได้เพราะว่าเราทุกคนทำงานร่วมกัน นับเป็นจุดแข็งของเราที่สามารถนำไปถอดบทเรียน เพื่อขยายผลไปยังจุดอื่นๆ ได้ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube