fbpx
Home
|
ข่าว

“วิษณุ”เตรียมกำหนดวันหยุดเพิ่มปีหน้า-กระตุ้นศก.

Featured Image

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปี 2564 ว่า เป็นการบ้านที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พิจารณาหาวันหยุดเพิ่มเติมในปี 2564 ซึ่งจะต้องบอกล่วงหน้าให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมการให้พร้อม แต่การกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมช่วงเวลานี้ ไม่แน่ใจว่าจะเข้าสถานการณ์หรือไม่ เพราะกำหนดโดยไม่ได้คิดถึงการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ถึงแม้ว่าเมื่อถึงการประกาศวันหยุดสถานการณ์ของโควิด-19 อาจเบาลงแต่ก็ทำให้การเตรียมตัวยากอยู่ ดังนั้นจึงอาจมีการประชุมกำหนดวันหยุดไว้ก่อนแต่ยังไม่นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายวิษณุ ยอมรับว่า การกำหนดวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศแล้วต้องหยุดตลอดไปทุกปี เป็นการกำหนดเฉพาะกิจเพียงปีเดียว ซึ่งภาคเอกชนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอให้ประกาศล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันหยุดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้าราชการหยุดแต่ภาคเอกชนไม่หยุด โดยจะเชิญสภาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัททัวร์ โรงแรม และตำรวจทางหลวง มาเสนอความเห็นร่วมกัน ทั้งนี้นายวิษณุ ยังกล่าวด้วยว่า การประชุมในวันนี้จะพิจารณาถึงการกำหนดวันหยุดประจำภาคต่างๆ  ที่มีการเสนอมานาน และมีการตั้งกระทู้ถามจาก ส.ส. เป็นการกำหนดวันหยุดตามเทศกาลและประเพณีในแต่ละภาค ซึ่งขณะนี้ก็มีบ้างแล้วอย่างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรืองานเทศกาลวันสารทเดือนสิบในภาคใต้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube