fbpx
Home
|
ทั่วไป

ศูนย์บางซื่อคนบางตา-วัคซีนยังเป็นแอสตราฯ

Featured Image
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ คนบางตา เจ้าหน้าที่ยังดูแลเว้นระยะห่างเข้มงวด ขณะวัคซีนยังเป็น AstraZeneca ทั้งหมด

บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้ยังคงมีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไว้กับค่ายมือถือต่างๆ ทยอยเดินทาง เข้ามาเพื่อรอรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่เดินทางมาถึงนั้นจะต้องมีการแสดง QR Code ที่ได้รับแจ้งการนัดรับวัคซีน ต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปภายในพื้นที่ได้เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

และถึงแม้ว่าจะงดการรับ Walk in สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าฉีดวัคซีนแล้ว ทำให้จำนวนประชาชนที่เดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ Walk in เข้ารับวัคซีนได้ โดยมีผลกับการดูแลเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเวลานี้การจัดระเบียบเว้นระยะห่างทำได้ดีขึ้น โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้มงวดกับการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่อไป

โดยการเข้ารับวัคซีนนั้น ประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี และไม่มีโรคหัวใจ โรคสมอง หลอดเลือด หรือทานยาละลายลิ่มเลือด เมื่อกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อย สามารถเข้ารับวัคซีนที่บริเวณด้านในได้ทันที โดยไม่ต้องวัดความดัน เพื่อให้การระบายประชาชนที่รอเข้ารับวัคซีนทำได้อย่างคล่องตัวไม่มีประชาชนรอแถวตกค้างเป็นเวลานาน และสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปยังสามารถ Walk in เข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ โดยเปิดโอกาสให้มีผู้ติดตาม 1 คน เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกเฉพาะตัวซึ่งผู้ติดตามจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับวัคซีนพร้อมกับผู้สูงอายุ โดยวัคซีนที่ฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเป็นวัคซีน AstraZeneca ทั้งหมด และก่อนเข้ารับวัคซีนประชาชนต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ซึ่งการเข้ารับวัคซีนนั้น ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามรอบที่ได้มีการแจ้งผ่านค่ายมือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ และขอให้มาตรงเวลาอย่ามาก่อนเวลานัดหมาย เพื่อลดความแออัด โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น.ทุกวัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube