fbpx
Home
|
ทั่วไป

สิ่งที่ต้องรู้…ต้องทำ…ก่อนใช้ Antigen Test Kit ตรวจโควิด

Featured Image

          ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกให้มีการใช้ แอนติเจน เทสต์ คิต” (Antigen Test Kit)  หรือ ATK เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนมีความต้องการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้แนะนำแนวทางการใช้ Antigen Test Kit ในการตรวจการติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน รวมถึงการตรวจด้วยตนเอง ดังนี้

 1.ชุดตรวจที่ใช้ต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนแล้วกับ อย.

 2.ตัวอย่างที่ใช้ตรวจเก็บจาก 

 • nasopharyngeal (โพรงหลังจมูก)
 • oropharyngeal (ช่องปากและลำคอ)
 • nasal (โพรงจมูก) 
 • น้ำลาย

ตามที่ชุดตรวจกำหนด

 ข้อแนะนำกรณีการใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง

1.ตรวจสอบว่าแต่ละชุดทดสอบนั้นมีคำแนะนำ

ตรวจสอบชุดทดสอบแต่ละชุด อ่านคำแนะนำที่แนบมากับชุดทดสอบว่าสามารถใช้กับตัวอย่างที่เก็บจากบริเวณใด เช่น nasal (โพรงจมูก), nasopharyngeal (โพรงหลังจมูก) oropharyngeal (ช่องปากและลำคอ) หรือน้ำลาย เป็นต้น 

คำแนะนำคือ ควรเลือกใช้ชุดทดสอบที่สามารถเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองได้ง่าย

2.ศึกษารายละเอียด

ศึกษาขั้นตอนวิธีการทดสอบ การแปลผลจากเอกสารกำกับชุดทดสอบ ก่อนเริ่มทำการทดสอบ

3.การเก็บตัวอย่างและดำเนินการทดสอบ

 • ล้างมือให้สะอาด พร้อมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ก่อนทำการเก็บตัวอย่าง (กรณีไม่มีชุด PPE ก็ควรรักษาความสะอาดใส่อุปกรณ์ป้องกัน)
 • ทำการเก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง (ตามคำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่าง)
 • ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารกำกับอย่างเคร่งครัด
 • การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้

4.ข้อควรระวัง

 • ชุดทดสอบถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ชุดทดสอบกำหนดก่อนนำมาใช้งาน
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบ
 • เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบให้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
 • อย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบ จนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบ
 • อ่านผลตามเวลาที่ชุดทดสอบกำหนด (การอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้)
 • ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำ
 • นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ของชุดทดสอบที่เหลือจากการใช้งานแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิด และทิ้งให้เหมาะสม
 • ล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบ

5.ข้อปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบ

กรณีผลการทดสอบ “เป็นบวก” ให้แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านที่กำหนด และแยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อ เช่น แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก ควรติดต่อขอรับเข้าการรักษาหรือแจ้งผู้ใกล้ชิดกับตนเองให้ทราบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และควรได้รับการทดสอบการติดเชื้อต่อไป

กรณีผลการทดสอบ “เป็นลบ” หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจอยู่ในระยะฟักตัว ควรทำการแยกตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน หรือหากมีอาการของโรคโควิด 19 ควรทำการทดสอบซ้ำทันที

          นับว่าเป็นข่าวดีที่ชุดตรวจ ATK ได้รับการปลดล็อกเพราะจะช่วยให้ประชาชนทดสอบได้ด้วยตัวเอง ลดภาระหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรทำด้วยความระวัง ทำให้ถูกวิธีเพื่อที่จะได้ทราบอย่างแน่ชัดที่สุดว่าตัวเองมีเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube